Spelregels

Official Rules Of The Game

Speelveld en doelen
Het speelveld is +/- 20 bij 30 meter. Het doelgebied van de keeper wordt
afgebakend door middel van pionnen of vlaggen aan de zijlijnen.
De doelen zijn 5,5 meter bij 2,2 meter.

Teaminformatie
Per team spelen er 5 spelers, inclusief keeper. Er zijn maximaal 5 wisselspelers
toegestaan en doorlopend wisselen is toegestaan.
Een invaller mag het veld pas betreden op het moment dat de speler het
veld heeft verlaten. Keepers mogen tijdens het spel wisselen maar de scheidsrechters moeten van tevoren hiervan op de hoogte zijn gebracht. Een speler mag ook de keeper vervangen zolang de speler het shirt van de keeper overneemt.

Tenue en schoeisel
Spelers zijn niet toegestaan dingen te dragen die gevaar kunnen opleveren
voor hen zelf of medespelers.
Hesjes worden eventueel door Kantje la Vantje ter beschikking gesteld.
Uiteraard zien wij graag dat er wordt gespeeld op blote voeten, maar sokken,
zwachtels en tape zijn toegestaan.

Arbiters
De wedstrijden worden geleid door een arbiter. Wanneer er wordt gefloten
voor een overtreding, dan alleen betreedt de scheidsrechter het speelveld
om de positie van de overtreding te bepalen.
De arbiter heeft het recht een speler voor 2 minuten of de gehele wedstrijd
eruit te sturen.
PROTESTEN OVER ARBITALE BESLISSINGEN WORDEN NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD. DE ARBITER HEEFT ALTIJD GELIJK.

Begin van de wedstrijd
De uitspelende partij krijgt de aftrap waarbij de spelers op hun eigen helft
staan. De minimale afstand voor de tegenstander bedraagt 5 meter.

Spelhervattingen
De keeper heeft 10 seconden om de bal weer in het spel te brengen. Dit
mag hij doen met zowel zijn handen als voeten. Houdt de doelverdediger de
bal langer dan 10 seconden in zijn bezit, dan volgt een vrije trap op de
middellijn van het veld. Wanneer de bal over de zijlijn is gegaan, moet de bal
ingeschopt worden. Uit een “inschop” kan NIET direct gescoord worden. Er
wordt gewerkt met “normale” corners. (drie corners is GEEN penalty). Terugspelen en terugkoppen op de keeper is toegestaan, maximaal ייn keer
tijdens balbezit.

Een “stuiterbal” wordt gebruikt om het spel te hervatten indien de
scheidsrechters het spel hebben stilgelegd zonder dat een overtreding,
doelpunt, achterbal, uitbal of een corner daarvoor de aanleiding is geweest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een blessure van een speler zonder dat
daarbij voor een overtreding is gefloten.

Overtredingen
Als een speler ייn van de onderstaande overtredingen begaat, zal deze
bestraft worden met een directe vrije trap op de plaats van de overtreding.
Het staat het team vrij om zelf een speler aan te wijzen die de vrije trap of
penalty neemt. Een overtreding wordt toegekend als een speler in de ogen
van de arbiter:
o Onvoorzichtig, roekeloos of buitensporig spel vertoont;
o De tegenstander trapt, laat struikelen, vasthoudt, duwt, aanvalt of opzettelijk belemmert;
o De bal met de hand of arm opzettelijk raakt.

2 minuten tijdstraf
Een tijdstraf wordt gegeven indien:
o Een speler in de ogen van de arbiter een serieuze overtreding begaat;
o Een speler door gedrag of woord zijn ongenoegen over een beslissing van de scheidsrechter uit;
o Een speler gebrek aan sportiviteit toont;
o Een speler een overtreding begaat tijdens een vrije trap of een aftrap.

uitsluiting van de wedstrijd
Een uitsluiting wordt gegeven indien:
o Een speler in de ogen van de arbiter een zware overtreding begaat;
o Een speler schuldig is aan gewelddadig gedrag;

Onsportief gedrag
Wanneer een begeleider, een teamlid of een speler op de bank onsportief
gedrag vertoont bij woord of gedrag, dan kan deze uitgesloten worden door
de arbiter. De desbetreffende persoon dient de players area in dat geval te
verlaten.

Vrije trappen
Alle vrije trappen zijn direct en worden genomen vanaf de plaats waar de
overtreding werd begaan. Het vormen van een “muur” is niet toegestaan,
vanaf welke plaats dan ook.

Vrije trap op de helft van de tegenpartij:
o Wanneer je een vrije trap krijgt op de helft van de tegenpartij moet
iedereen (op de keeper na) op lijn van of achter de bal gaan staan en moet
de bal direct op doel geschoten worden.

Vrije trap op je eigen helft:
o Wanneer je een vrije trap krijgt op je eigen helft, moet iedereen minimaal 5
meter van de bal af gaan staan en mag niemand in het baan van het schot
gaan staan (je hoeft dus niet achter de bal te gaan staan).

o Niemand mag de bal aanraken (behalve de vrije trapnemer) voordat de
bal eerst met het zand, met de keeper van de verdedigende partij, met de
paal of met de lat in aanraking is geweest. (Het is dus toegestaan om de bal
terug te schieten naar je eigen keeper of medespeler, zolang de bal eerst het
zand of de paal of de lat heeft geraakt).

o Wanneer de vrije trap toch geblokt wordt door de verdedigende partij,
voordat de bal in aanraking is geweest met het zand, de keeper van de
verdedigende partij, de lat of de paal dan wordt de vrije trap opnieuw
genomen van dezelfde plaats, MITS de bal in het doel beland. In dit geval is
het een geldig doelpunt.

o Wanneer de vrije trap nemende partij zich niet aan deze regels houdt, dan
volgt er een vrije trap voor de tegenpartij, op dezelfde plaats waarop de vrije
trap in eerste instantie is genomen.

Gelijk spel of gelijke eindstand
Een gelijke eindstand in de poulewedstrijden wordt als einduitslag in de stand
opgenomen, waarbij elk team 1 punt krijgt. (Een overwinning levert 3 punten
op en een verloren wedstrijd 0)
Mochten er op het eind van de competitie 2 teams een gelijk aantal punten
hebben dan geldt deze volgorde:
o Doelsaldo
o De meeste goals voor
o Het onderlinge resultaat

Indien deze punten nog geen beslissing geven, dienen penalty’s genomen te
worden.

Uitslagen
De uitslagen van de wedstrijden worden ingevuld op het wedstrijdformulier.
De uitslag wordt daarna ingevuld op het pouleschema.

Waar dit reglement niet in voorziet, heeft de wedstrijdleiding het (definitieve) beslissende woord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *